Privacy Statement

Via dit Privacy Statement informeert Ruigrok Nederland u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Ruigrok Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ruigrok Nederland respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Ruigrok Nederland verzamelt en bewaart alleen gegevens die vrijwillig zijn afgegeven.  Alle gegevens die u aan ons verstrekt, verstrek U in een beveiligde omgeving.  Hiervoor maakt Ruigrok Nederland gebruik van SSL techniek. Uw gegevens worden te allen tijde door Ruigrok Nederland beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Toegang tot de gegevens
Als gevolg van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft U recht op inzage, correctie, verwijdering en afscherming van de persoonsgegevens die wij van U hebben geregistreerd. Ruigrok Hekwerk Nederland B.V. werkt vanzelfsprekend volgens deze richtlijnen. Wanneer U hiervan gebruik wilt maken dan kunt U contact opnemen met Ruigrok Nederland.  De contactgegevens staan vermeld onder ‘Recht van verzet’.

Welke gegevens worden verwerkt?
Ruigrok Nederland verwerkt de persoonsgegevens die we van u  ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen voor het maken van een offerte of reparatie en service  bij u. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, voorletters, adres, telefoonnummer, emailadres en overige contact-/factuurgegevens. Daarnaast verzamelt en verwerkt Ruigrok Nederland persoonsgegevens in het kader van kwaliteitsonderzoek.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Ruigrok Nederland gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uitgebrachte offertes en/of opdrachten
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u onze nieuwsbrief toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren en om te voldoen aan op Ruigrok Nederland rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere bedrijven binnen de Ruigrok Nederland  om de planning en uitvoering van de verschillende opdrachten op elkaar af te stemmen.  Ruigrok Nederland zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Ruigrok Nederland of indien Ruigrok Nederland daartoe wettelijk verplicht is.

Marketing
Wanneer u aangegeven hebt middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld te willen worden van ontwikkelingen binnen Ruigrok Nederland, dan ontvangt u maximaal 1x per twee weken van ons een nieuwsbrief via e-mail. Wij handelen hierbij conform alle geldende juridische richtlijnen omtrent privacy en direct (e-mail)marketing.

Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door Ruigrok Nederland
Om af te melden voor onze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar: afmelden@ruigrok-nederland.nl

Google Adwords
Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics
Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Ruigrok Nederlanden andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Ruigrok Nederland bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Ruigrok Nederland mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt de uw persoonsgegevens opvragen via een persoonlijk verzoek tot Ruigrok Nederland te richten door een e-mail te sturen naar privacy@ruigrok-nederland.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Ruigrok Nederland zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Ruigrok Nederland de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
Ruigrok Nederland kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018

© Copyright 2024 - Ruigrok Nederland B.V. - Alle rechten voorbehouden